Vingparken Kontorsenter
høy standard kontorfelleskap / enkeltkontorer