Områdekart og adresser

Vingparken ligger sentral på Høyda Moss/ Rygge

Vingparken-Adkomstkart-og-veinavn
ADRESSE:
Vingparken har flere adresser, de viktigste adkomster er fra Varnaveien, Rabekkgata og Ryggeveien.

Vi har følgende adresser:

Lilleeng Helsepark
Lilleeng 8 - inngang A - hovedinngang
Rosenvinges vei 8 - inngang B

Sydsiden Handelspark
Varnaveien 32

Skofabrikken
Varnaveien 30B

Forum Moss Business Park
Høydaveien

Rosenvinge Park - boligprosjektet
Rosenvinges vei 12 og 14 (under bygging)

Alle adresser har postnr: 1523 Moss