Kontakt

Kontaktpersoner i Vingparken

Restaurant RO, bordbestilling og spørsmål95 01 91 11, www.restaurantro.no, post@restaurantro.no
Konferansesenter, bestilling/salg, gjennomføring41 40 18 11 eller 950 19 111 / post@vingparkenkonferansesenter.no
Lilleeng Helsepark, klinikker og timebestillingwww.lilleenghelsepark.no/kontakt-oss
Lilleeng Helsepark, leie av lokalerFinn Grønseth: 917 24 514, finn@lilleenghelsepark.no
Salg av boligerFredrik Thoring: 90 50 24 84, thoring@meglergaarden.no, www.rosenvingepark.no
Utbygger, utleie og utviklingEspen Klevmark: 900 23 111, espen@enata.no
Finn Sundby: 901 79 360, finn.sundby@evr-norge.no
Jon Storli: 908 39 333, jon@enata.no

Vi setter stor pris på om du vil fortelle oss om dine innspill til Vingparken.

Store eller små innspill, alt som bidrar til å løfte Vingparken som en attraktiv arena for kommunene Moss og Rygge, befolkningen i området, leietakere osv setter vi stor pris på.

Kontaktskjema