Skal erobre verden fra Vingparken

– Enata Eiendom har lagt alt til rette for både trivsel og vekst. Herfra skal vi utvikle oss til en verdensledende leverandør av kommunikasjonsteknologi i skole- og utdanningssektoren, sier Tor Ove Henriksen

Fra sitt kontor i Skofabrikken i Vingparken, satser Avantador på sterk vekst gjennom sin globale satsing. På bildet ser vi fra venstre teknisk leder og gründer Tor Ove Henriksen, daglig leder Lars Gunnar Fledsberg og markedssjef Bjørn Ruud.

Det mangler ikke på ambisjoner hos Avantador, med kontorer i Skofabrikken i Vingparken. Men så har de da heller ingen grunn til beskjedenhet. Med læringsplattformen og merkevaren Skooler, har de vist hvordan teknologi kan endre måten å lære på, og er i ferd med å ta store markedsandeler innen skole- og utdanningsinstitusjoner i Norge. Nær sagt ukentlig kaprer de nye kommuner og fylkeskommuner som har sett mulighetene og tidsbesparelsene ved å benytte Skooler. Og Skooler ser ingen geografiske landsgrenser. Teknologien er like aktuell og nyttig i alle land. Derfor satses det nå globalt!

Bygget i Microsoft Office 365

Samtlige versjoner av Skooler leverer verktøy for felles kommunikasjon mellom elever, lærere og andre som skal delta i skolehverdagen, og planleggingsverktøyene er lagt opp etter tdanningsdirektoratets kompetansemål.

Det som gjør Skooler spesielt er at den er bygget i Microsoft Office 365. Dette vil si at programmer som mail, kalender, Word, Excel, PowerPoint er en integrert del av portalen.

Full integrering

Skooler vil bli en global suksess, da de representerer neste generasjon læringsplattform

I fullversjonen av Skooler leveres skolefaglig (LMS) funksjonalitet som kan integreres med skolens øvrige fagsystemer. – Ved å legge vår neste generasjon læringsplattform på toppen av Office-pakken, slipper man enda et verktøy, påpeker daglig leder Lars Gunnar Fledsberg.

Kommunikasjon med foresatte er viktig, og i fullversjonen av Skooler leveres et eget foreldredashbord som gir god oversikt over skolehverdagen for den enkelte elev. Foreldrene kan også logge seg inn og får oversikt over barnets karakterer, arbeidsoppgaver og lekser, og det er lagt inn et meldingssystem. I sum gjør dette at Skooler sikrer god kommunikasjon mellom foreldre, elev og lærer.

Rask vekst

Tor Ove Henriksen er askeladden i dette bedriftseventyret som har sin opprinnelse i Norsk Data Senter, hvor han tidligere var ansatt. Bedriften ble kjøpt opp av Dustin i 2012, og to år senere ble det besluttet at skoleportalsatsing ikke lenger skulle være en del av kjernevirksomheten. Henriksen så imidlertid det store potensialet som lå i denne IKTplattformen og kjøpte opp rettighetene da han sluttet. I oktober 2014 opprettet han firmaet Avantador AS. Siden har det gått rett til himmels!

– I april, mai i år begynte det å gå opp for meg hvilket omfang dette kunne få ved å knytte til meg rette investorer og riktig kompetanse, sier Henriksen.

I løpet av ett år, økte antall ansatte fra 1 til 12. I tiårsplanen ligger en vekst som tilsier 31 ansatte i 2018, som igjen blir mer enn doblet i 2020. Dette fører til at vi stadig må søke etter dyktige utviklere og selgere for å holde tritt med den forrykende utviklingen. Optimistisk? Definitivt. Men slett ikke urealistisk. Hør bare her:

Partnerdrevet av Microsoft

Selskapet har fått Microsoft med på laget og samarbeider nå med deres internasjonale hovedkontor. Det har gitt dem status som leverandør av Office 365 læringsplattform. Skooler er partnerdrevet av Microsoft, da det finnes Microsoft-partnere i alle land i verden! Det betyr at alle som selger Office 365 kan selge inn Skooler som et av programmene.
Fortsatt ikke overbevist? Da bør du lese videre:

Over 350 millioner brukere i skolesammenheng verden over har valgt Microsoft Office 365 som sin samhandlingsplattform. I løpet av de neste to-tre årene skal dette tallet vokse til en milliard. Skooler har et potensial til å bli integrert i hver eneste av dem!

Det er ikke bare Microsoft som har fått opp øynene for Mossefirmaet. Som investor og styremedlem har Avantador fått med seg Roger Larsen, medgründer av læringsplattformen Fronter som er godt kjent fra norske skoler. I løpet av 2000-tallet ledet Larsen Fronter til å bli en av verdens største læringsplattformer, solgt til 8 millioner brukere i mer enn 10 land. Larsen forlot Fronter i 2010 og er nå klar for nye utfordringer i Avantador.

– Norsk læringsteknolgi er i verdensklasse og jeg er overbevist om at Skooler vil bli en global suksess, da de representerer neste generasjon læringsplattform, sier Roger Larsen.

Det grenseløse potensialet til læringsplattformen Skooler har gjort at Avantador nå dropper øvrige underprodukter de har tilbudt, og endrer navn til Skooler AS. Med andre ord: All in!

Vil vokse i Vingparken

I dag har selskapet et lite avdelingskontor i Oslo i tillegg til basen i Moss. Etter hvert ser de i tillegg for seg et kontor i England og USA.

– Men vi vil alltid ha hovedkontoret i Moss. Når vi har vokst ut av kontorene her i skofabrikken, vil vi flytte inn i større lokaler i Vingparken. Om noen år håper vi å leie en egen etasje i det planlagte Forum Moss Business Center, sier gründer og teknisk leder Tor Ove Henriksen.

No Comments Yet.

Leave a comment