AQUA MOSS badeland

Enata Eiendoms planer og ønsker om et badeland i tilknytning til Lilleng Helsepark, er blitt tatt svært godt i mot. Responsen er unison fra folket: Dette vil vi ha!

Finn Grønseth, daglig leder i Lilleeng Helsepark, kan glede alle med at dette er fullt realiserbart dersom kommunene i regionen blir med på spleisen.

– I et badeland på 6.700 m2 ser vi for oss et 25 x 12,5 meter stort svømmebasseng, et terapibasseng med varmt vann og et barnebasseng. I tillegg ønsker vi et bølgebasseng og et område med stupetårn.

Grønseth er ikke i tvil om at behovet og potensialet er stort – til glede og nytte for barn, unge, voksne og eldre. Og ikke minst et særdeles godt tilbud til alle som har behov for å bade i ekstra oppvarmet basseng, av helseårsaker. Han mener Moss, Rygge, Råde og Våler er naturlig nedslagsfelt for et slikt badeland. Det vil si over 60.000 innbyggere.

– Beregninger som er gjort for dette nedslagsfeltet, tilsier et forsiktig anslag på 150.000 besøk i året, sier han. Alternativene på tegnebrettet er et mindre anlegg på 2.800 m2 med et treningsbasseng på 12,5 x 25m, et terapibasseng og barnebasseng.

– Tomten ligger og venter og planene er klare. Dette kommer til å bli en stor attraksjon i hele regionen og en magnet på tilreisende, sier Grønseth.

Enata Eiendom har invitert de fire nevnte kommunene til å være med i prosjektet, og Finn Grønseth har stor tro på at badeland blir en realitet.

No Comments Yet.

Leave a comment